Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van AV Concepts BVBA.
Adres maatschappelijk zetel: Willem II-straat 59, B-3900 Pelt
Telefoon: +32 11 40 32 92
E-mail: info@avconcepts.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0524.806.028
RPR: Hasselt

Disclaimer

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AV Concepts BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AV Concepts BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AV Concepts BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AV Concepts BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren via info@avconcepts.be.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AV Concepts BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AV Concepts BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. AV Concepts BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is de rechtbank van Hasselt bevoegd. De voertaal is Nederlands.

Privacybeleid

AV Concepts BVBA hecht belang aan je privacy!

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt, respecteert AV Concepts BVBA de Belgische wet van 8 december 1992 en de EU GDPR van 25 mei 2018 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden, … (niet-gelimiteerd lijst).

Je beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kan je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AV Concepts BVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kan je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing is het mogelijk om je kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Richt je hiervoor tot AV Concepts BVBA via info@avconcepts.be.

Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

AV Concepts BVBA kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van je computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Absoluut noodzakelijke cookies
Deze cookies kunnen niet geweigerd worden omdat ze nodig zijn om onze website te bezoeken en om de door jou gevraagde functies te laten werken.

Functionele cookies
Deze cookies onthouden je persoonlijke voorkeuren (bv. taalkeuze) waardoor je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Bovendien dienen ze om statistieken te maken en het websitegebruik te analyseren zodat het surfen voor jou aangenamer wordt.

Cookies van derden
AV Concepts BVBA werkt samen met derden om bepaalde inhoud en functies aan te bieden. Het betreft bv. YouTube-video’s, Facebook-links, Twitter-links, cookies van online-reclame-agentschappen, … (niet-gelimiteerde lijst).

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Je kan ook op elk moment de al geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer en/of je mobiel apparaat. Dit kan je doen via de instellingen van je browser (help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Inhoud is beveiligd. Rechter muisklik functie is uitgeschakeld.